+358 44 251 2827 hello@avosorsa.com

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Avosorsa Oy (FI2689522-8)
Terveystie 33
FI-15780 HOLLOLA

REKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ
Kati Palm
Puhelin +358 44 2512827
info(at)avosorsa.com

REKISTERIN NIMI
Avosorsa Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt Avosorsa Oy:n asiakkaaksi tai osallistuu avosorsa Oy:n järjestämään tilaisuuteen, kilpailuun, liittyy sähköpostilistalle tai ilmoittaa yhteystietonsa jotakin muuta kautta Avosorsa Oy:n asiakasrekisteriin.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Avosorsa Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Avosorsa Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille.

Avosorsa Oy:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Avosorsa Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen info@avosorsa.com.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Toimitettujen tilausten tiedot
Tilausten seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS
Avosorsa Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Avosorsa Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisterissä olevan henkilön tiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteri sijaitsee Avosorsa Oy:n hallinnoimalla palvelimella. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle.

Pin It on Pinterest

Share This