+358 44 251 2827 hello@avosorsa.com

  Rekisteriseloste

  Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

  REKISTERINPITÄJÄ
  Avosorsa Oy (FI2689522-8)
  Terveystie 33
  FI-15780 HOLLOLA

  REKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ
  Kati Palm
  Puhelin +358 44 2512827
  info(at)avosorsa.com

  REKISTERIN NIMI
  Avosorsa Oy:n asiakasrekisteri

  REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
  Henkilö on rekisteröitynyt Avosorsa Oy:n asiakkaaksi tai osallistuu avosorsa Oy:n järjestämään tilaisuuteen, kilpailuun, liittyy sähköpostilistalle tai ilmoittaa yhteystietonsa jotakin muuta kautta Avosorsa Oy:n asiakasrekisteriin.

  REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
  Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

  Rekisterin tietoja voidaan käyttää Avosorsa Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Avosorsa Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille.

  Avosorsa Oy:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Avosorsa Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen info@avosorsa.com.

  REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
  Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  Henkilön etu- ja sukunimi
  Sähköpostiosoite
  Postiosoite
  Puhelinnumero
  Toimitettujen tilausten tiedot
  Tilausten seurantatiedot

  TIETOJEN LUOVUTUS
  Avosorsa Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Avosorsa Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisterissä olevan henkilön tiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

  REKISTERIN SUOJAUS
  Rekisteri sijaitsee Avosorsa Oy:n hallinnoimalla palvelimella. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle.

  Pin It on Pinterest

  Share This